Notice

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. hereby provides notice that all funds registered in Poland for public distribution, i.e.:

1) Raiffeisen-Aktywne-Surowce fundusz zagraniczny
2) Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny
3) Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcje fundusz zagraniczny
4) Raiffeisen-RynkiWschodzące-Obligacje fundusz zagraniczny
5) Raiffeisen-Energia-Akcje fundusz zagraniczny
6) Raiffeisen-Euroazja-Akcje fundusz zagraniczny
7) Raiffeisen-Euro-Spółki fundusz zagraniczny
8) Raiffeisen-Europa-Akcje fundusz zagraniczny
9) Raiffeisen-Europa-Obligacje Wysokodochodowe fundusz zagraniczny
10) Raiffeisen-Europa-SmallCap fundusz zagraniczny
11) Raiffeisen-EuroPlus-Obligacje fundusz zagraniczny
12) Raiffeisen-Global-Akcje fundusz zagraniczny
13) Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus fundusz zagraniczny
14) Raiffeisen-Global-Obligacje fundusz zagraniczny
15) Raiffeisen-HealthCare-Akcje fundusz zagraniczny
16) Raiffeisen-Infrastruktura-Akcje fundusz zagraniczny
17) Raiffeisen-Zrównoważony-Mix fundusz zagraniczny
18) Raiffeisen-Europa Wschodnia-Akcje fundusz zagraniczny
19) Raiffeisen-EuropaWschodnia-Obligacje fundusz zagraniczny
20) Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny
21) Raiffeisen-Rosja-Akcje fundusz zagraniczny
22) Raiffeisen-Technologia-Akcje fundusz zagraniczny
23) Raiffeisen-TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny
24) Raiffeisen-US-Akcje fundusz zagraniczny
have ceased distribution in Poland as of 31 October 2018.

As of 4 March 2022 the following funds have still investors, who have purchased units on the territory of Poland:

1) Raiffeisen-Aktywne-Surowce fundusz zagraniczny
2) Raiffeisen-Energia-Akcje fundusz zagraniczny
3) Raiffeisen-Euroazja-Akcje fundusz zagraniczny (new fund name as of 22. April 2022: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Akcje fundusz zagraniczny)
4) Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus fundusz zagraniczny
5) Raiffeisen-HealthCare-Akcje fundusz zagraniczny (new fund name as of 15 November 2021: Raiffeisen-Zdrowie i Dobrostan-ESG-Akcje fundusz zagraniczny)
6) Raiffeisen-Europa Wschodnia-Akcje fundusz zagraniczny
7) Raiffeisen-Rosja-Akcje fundusz zagraniczny
8) Raiffeisen-Technologia-Akcje fundusz zagraniczny (new fund name as of 14 January 2022: Raiffeisen-HighTech-ESG-Akcje fundusz zagraniczny)
9) Raiffeisen-TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny (new fund name as of 9 May 2022: Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien)

The fund Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcje fundusz zagraniczny was merged on 2 December 2021 into the fund Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities.

For above mentioned funds (for the Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities as receiving fund of the merging fund Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcje fundusz zagraniczny in the course of the fund merger on 2 December 2021) all legally required information will continue to be published on the website of Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. www.rcm-international.com (menu Poland) until all fund units distributed in Poland are redeemed.
The remaining investors may continue to redeem fund units at the branches of the Paying Agent BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, 10/16 Kasprzaka street, 01-211 Warsaw.

The appointed representative of the deregistered funds as of 1 November 2018 is  Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna, ul. Warecka 11, 00-034 Warsaw.

Powiadomienie

Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. niniejszym zawiadamia, że z dniem 31 października 2018 roku, wszystkie fundusze dystrybucji publicznej zarejestrowane w Polsce, tj.:

1) Raiffeisen-Aktywne-Surowce fundusz zagraniczny
2) Raiffeisen-Dolar-ObligacjeKrótkoterminowe fundusz zagraniczny
3) Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcje fundusz zagraniczny
4) Raiffeisen-RynkiWschodzące-Obligacje fundusz zagraniczny
5) Raiffeisen-Energia-Akcje fundusz zagraniczny
6) Raiffeisen-Euroazja-Akcje fundusz zagraniczny
7) Raiffeisen-Euro-Spółki fundusz zagraniczny
8) Raiffeisen-Europa-Akcje fundusz zagraniczny
9) Raiffeisen-Europa-Obligacje Wysokodochodowe fundusz zagraniczny
10) Raiffeisen-Europa-SmallCap fundusz zagraniczny
11) Raiffeisen-EuroPlus-Obligacje fundusz zagraniczny
12) Raiffeisen-Global-Akcje fundusz zagraniczny
13) Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus fundusz zagraniczny
14) Raiffeisen-Global-Obligacje fundusz zagraniczny
15) Raiffeisen-HealthCare-Akcje fundusz zagraniczny
16) Raiffeisen-Infrastruktura-Akcje fundusz zagraniczny
17) Raiffeisen-Zrównoważony-Mix fundusz zagraniczny
18) Raiffeisen-Europa Wschodnia-Akcje fundusz zagraniczny
19) Raiffeisen-EuropaWschodnia-Obligacje fundusz zagraniczny
20) Raiffeisen-Pacyfik-Akcje fundusz zagraniczny
21) Raiffeisen-Rosja-Akcje fundusz zagraniczny
22) Raiffeisen-Technologia-Akcje fundusz zagraniczny
23) Raiffeisen-TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny
24) Raiffeisen-US-Akcje fundusz zagraniczny

zakończyły dystrybucję w Polsce.

Na dzień 4 marca 2022 r., niżej wymienione fundusze, nadal posiadają inwestorów, którzy nabyli jednostki na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej:

1) Raiffeisen-Aktywne-Surowce fundusz zagraniczny
2) Raiffeisen-Energia-Akcje fundusz zagraniczny
3) Raiffeisen-Euroazja-Akcje fundusz zagraniczny (nowa nazwa funduszu z dniem 22 kwietnia 2022 roku: Raiffeisen-Asia-Opportunities-ESG-Akcje fundusz zagraniczny)
4) Raiffeisen-GlobalAllocation-StrategiesPlus fundusz zagraniczny
5) Raiffeisen-HealthCare-Akcje fundusz zagraniczny (nowa nazwa funduszu z dniem 15 listopada  2021 roku: Raiffeisen-Zdrowie i Dobrostan-ESG-Akcje fundusz zagraniczny)
6) Raiffeisen-Europa Wschodnia-Akcje fundusz zagraniczny
7) Raiffeisen-Rosja-Akcje fundusz zagraniczny
8) Raiffeisen-Technologia-Akcje fundusz zagraniczny (nowa nazwa funduszu z dniem 14 stycznia  2022 roku: Raiffeisen-HighTech-ESG-Akcje fundusz zagraniczny)
9) Raiffeisen-TopDywidenda-Akcje fundusz zagraniczny (nowa nazwa funduszu z dniem 9 maja 2022 roku: Raiffeisen-GlobalDividend-ESG-Aktien)

W dniu 2 grudnia 2021 r., fundusz Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcje fundusz zagraniczny połączył się z funduszem Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities.

Wszystkie informacje, wymagane na podstawie przepisów prawa, dotyczące wyżej wymienionych funduszy (dotyczące Raiffeisen Sustainable EmergingMarkets Equities jako funduszu otrzymującego fundusz łączący Raiffeisen-RynkiWschodzące-Akcje fundusz zagraniczny w trakcie łączenia funduszy w dniu 2 grudnia 2021 r.) będą nadal publikowane na stronie internetowej Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. www.rcm-international.com (menu Polska) do czasu wykupu wszystkich jednostek funduszu dystrybuowanych w Polsce.
Pozostali inwestorzy mogą nadal dokonywać wykupu jednostek funduszy w oddziałach Agenta Płatniczego BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna, ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa.

Z dniem 1 listopada 2018 r., wyznaczonym pełnomocnikiem wyrejestrowanych funduszy jest kancelaria Matczuk Wieczorek i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych Spółka Jawna, ul. Warecka 11, 00-034 Warszawa.